Month: juliol 2015

Sobre Filos-1572

Posted on Updated on

Des del moment en què vam decidir tirar endavant aquesta associació vam centrar tots els esforços a omplir de continguts les propostes que anaven sortint i això ens va anar apropant a una crisi que tot just ara comencem a superar.

Des d’un principi la nostra intenció ha estat la d’utilitzar la filosofia com a recurs per adoptar una actitud crítica en la nostra manera d’entendre el món que ens envolta, però constantment xocàvem amb el fet que sempre quedàvem atrapats en una codificació simplificada de les maneres de comunicar que ens portava una i una altra vegada a caure en els mateixos errors que preteníem evitar.

És evident que el codi representat aquí pel llenguatge escrit facilita la comunicació entre persones,  els nostres pensaments participen d’una constel·lació de codis que ens apropen a l’hora de transmetre informació, però que al mateix temps ens retenen cada vegada que provem d’anar cap als marges de la realitat que creiem entendre. En efecte, l’intent d’ocupar l’espai públic a través de la comunicació queda una i altra vegada constituït com un espai de consum en què les paraules, el gestos, les imatges, com que no poden ser usades es van buidant inevitablement de significat, i és en aquest moment que el pensament crític pot bloquejar-se.

El que sembla que s’està delimitant amb el pas dels mesos en aquest projecte és la necessitat de fer un tipus de soroll que ajudi a crear contextos on pugui passar alguna cosa i on el mitjà –la nostra proposta–  es pugui obrir davant el codi que el subjecta. Pretenem posar davant la necessitat de la comunicació d’idees, situacions que ens permetin un pensament que fugi d’aquest àmbit merament informatiu que en l’actualitat pren tota transmissió de coneixement.

Estem convençuts que es fa necessari obrir escletxes per crear altres tipus de relacions  a partir de gestos reconeixedors que pugin escapar dels codis establerts, interpretant les possibles sospites i creant espais per al pensament crític. És en aquesta direcció que volem dirigir els nostres esforços per omplir de continguts la nostra proposta inicial d’utilitzar la filosofia com a mitjà ideal per apropar-nos a una millor manera d’entendre i gaudir del món que ens ha tocat viure.

Així doncs, seguim fent,  i, sobretot, sobretot… qui tingui ganes d’ajudar que s’hi apunti perquè pot ser divertit.

filo-s 1572 associació per al foment del pensament crític

FacebookTwitterGoogle+Compartir

Pensament crític i melanconia

Posted on

 

Melanconía, Albrecht Dürer
Melanconía, Albrecht Dürer

Según una concepción que está contenida sólo implícitamente en la crítica platónica de la poesía, pero que ha adquirido en la edad moderna un carácter hegemónico, la escisión de la palabra se interpreta en el sentido de que la poesía posee su objeto sin conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo. La palabra occidental está dividida así entre una palabra inconsciente y como caída del cielo, que goza del objeto del conocimiento representándolo en la forma bella, y una palabra que tiene para sí toda la seriedad y toda la conciencia, pero que no goza de su objeto porque no sabe representarlo.

Agamben, G. Estancias