Fotografia

El gest en la fotografia

Posted on

En la pretensió de tractar la fotografia com a element determinant a l’hora d’analitzar el món que ens envolta -es tracta d’una de les línies principals d’aquest blog i de tot el projecte de “crítica” que proposem aquí-, volem presentar la potent capacitat de cita del gestos presentats a cada fotografia com la protagonista principal en cada interrupció provocada per la instantània fotogràfica.

Annalisa Brambilla Sèrie "My stars Wars Family"
Annalisa Brambilla
Sèrie “My stars Wars Family”

Podem concebre el gest, doncs, com una acció que comunica un significat, sense considerar-lo, això sí, com un missatge, o com un mitjà per assolir un missatge. Es tracta de situar-lo en la seva condició de medialitat que s’apropa al que podríem entendre com la possibilitat de comunicació sense intermediaris. Però per aconseguir-ho, per adoptar la gestualitat com a transmissor d’experiències sense finalitat, cal entendre el gest com el que és, cal que sigui aïllat.

Així, des d’aquest punt de vista, la fotografia aïlla el gest que no imita res, no duplica sinó que replica. Podria ser considerada com la imitació d’allò que mai es va poder presentar davant la càmera. És tracta doncs, d’una imatge sense model i que podria ser considerada, ara sí, com un pur mitjà que amb l’ajuda del fotògraf parla del món.

FacebookTwitterGoogle+Compartir